U binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van een bij www.magnahifi.com (Site) bestelde product retourneren waar u niet helemaal tevreden mee bent. Wij accepteren geen retourzendingen van producten die niet in hun originele verpakking zijn of producten die zijn geopend.

Zodra u besluit om een product terug te sturen mag je het niet gebruiken en moet er goed voor gezorgt worden terwijl het in uw bezit is. Het product moet onbeschadigd en in dezelfde staat worden geretourneerd waarin het aan u is verkocht.

Houd er rekening mee dat het product moet worden geretourneerd met alle accessoires en in de dubbele verpakking. Gebruik alleen transparante tape om de doos dicht te plakken. Verpak het product voorzichtig met alleen blanco transparante tape.

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan zullen wij de retour zending weigeren en u informeren dat u het product retour gestuurd krijgt of er wordt naar een andere oplossing gezocht om on schadeloos te stellen.

Termijnweergave / herroepingsrecht

Indien er een aankoop van de consument is, op grond van de Wet op afstand (artikel 7: 5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) om de goederen binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden terug te sturen. Deze periode begint wanneer de bestelde goederen worden geleverd. Als de consument na deze periode de geleverde goederen niet aan Magna Hifi heeft geretourneerd, is de aankoop een feit. De consument is verplicht om binnen 14 dagen na levering dienovereenkomstig terug te sturen om Magna Hifi daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De consument moet aantonen dat de goederen op tijd worden geretourneerd, bijvoorbeeld door een bewijs van postbezorging. De retourzending van goederen moet in originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in nieuwstaat zijn. Als de goederen worden gebruikt door consumenten, belast of beschadigd op enigerlei wijze, zal Magna Hifi dit niet accepteren en niet overgaan tot terugbetaling. Het recht om te eindigen op grond van dit lid is van toepassing. Met betrekking tot wat in de vorige zin wordt vermeld, zorgt Magna Hifi ervoor dat binnen 30 dagen na ontvangst van het retournummer de aankoopprijs. De terugbetaling van de aankoop omvat alle producten die aan Magna Hifi zijn geretourneerd; “verzekeringskosten” aan de consument worden niet terugbetaald.
De teruggave van de geleverde goederen is geheel op risico en kosten van de consument. Magna Hifi behoudt zich het recht voor om gebruikte goederen af te schrijven als ze niet meer nieuw zijn om te verkopen, zodat slechts een deel van het bedrag wordt terugbetaald.

Het in de vorige alinea beschreven herintrekkingsrecht heeft alleen betrekking op de goederen en heeft op geen enkele wijze betrekking op diensten. Diensten, waarbij Magna Hifi alleen als tussenpersoon of agent wordt bemiddeld, kunnen de voorwaarden van deze aanbieders van toepassing zijn.

Als u hardware hebt gekocht en deze wilt retourneren, volg dan de onderstaande instructies:

 • De hardware moet worden geretourneerd ‘als nieuwe’ en ongebruikte staat. Dit omvat alle inhoud en verpakking, die onbeschadigd en geen tekenen van gebruik mogen vertonen.
 • Moet worden geretourneerd in de originele verpakking
 • Alleen transparante tape is toegestaan om de doos weer te verzegelen en terug te verzenden. Geen stickers aan de buitenkant, zet het adreslabel op de oorspronkelijke plaats.
 • Wij raden u aan de originele doos in inpakpapier te verpakken of in een overlaybox te plaatsen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 • Gebruikte of demo producten aangeboden (inclusief zendingsverkoop)
 • Producten of bestellingen geleverd in ruil voor zending te kopen of te verkopen.
 • For Services, met toestemming van de consument, is begonnen voor de periode van drie dagen
 • Producten besteld met maatwerk – niet-standaard producten of custom build producten. (dwz Modificaties of producten waar wij aanpassingen voor hebben moeten uitvoeren)
 • Goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, die de leverancier niet
 • Goederen vervaardigd volgens specificaties van de consument, zoals maatwerk, of duidelijk gepersonaliseerd karakter
 • Voor goederen of diensten die niet kunnen worden geretourneerd vanwege hun aard, bijvoorbeeld als gevolg van hygiëne of verslechteren of snel verlopen
 • Audio- en video-opnames en computersoftware die de consument heeft verbroken
 • Producten die buiten de Europese Unie worden besteld vanwege importheffingen en btw
 • Het aanbod van kranten en tijdschriften; voor kansspelen en loterijen

Aanhangsel I: Retourformulier

(dit formulier alleen invullen en retourneren wanneer u wilt afzien van het contract) naar Magna Hifi (per post of per e-mail)


 

– I / Wij * deel / aandeel * hierbij kennisgeving dat ik / wij * onze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de volgende producten: [designation product] *

het verstrekken van de volgende digitale inhoud: [indicator digital content] *

het verrichten van de volgende dienst: [service designation] *

retourneren *

– Besteld op * / ontvangen op * [date order with services or receipt with products]

– [Name of consumer (s)]

– [Address of consumer (s)]

– [Signature of consumer (s)] (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend

* Verwijderen welke niet van toepassing is of in te vullen indien van toepassing.